HSB Bostadsrättsförening Dala i Karlshamn

Blekinge län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Karlshamn och HSB Bostadsrättsförening Dala i Karlshamn är ett av dem. Blekinge län är ett stort län där det finns många företag där och HSB Bostadsrättsförening Dala i Karlshamn är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Dala i Karlshamn är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Dala i Karlshamn är ett Bostadsrättsförening och skapades 1986-09-05. Det finns flera olika företag i Blekinge län som är ett stort län. Karlshamn där företaget finns i jobbar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Dala i Karlshamn ska trivas.

I Karlshamn så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Dala i Karlshamn inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Dala i Karlshamn och det finns flera företag som är det idag i Karlshamn.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Dala i Karlshamn så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0454-84180.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Nilsson Österblad, Anna Lisa Maria E -Olsson, Kjell Göran -Svensson, Mats Verner -Torstensson, Kjell-Åke.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Dala i Karlshamn är Nilsson Österblad, Anna Lisa Maria E som är född 1966 och har titeln Extern firmatecknare, Torstensson, Kjell-Åke som är född 1945 och har titeln Extern firmatecknare, Håkansson, Hans-Peter Mikael som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Stig Arne som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Kjell Göran som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Malin Elisabeth som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamotSvensson, Mats Verner som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Rasmusson, Sven Ola Andreas som är född 1981 och har titeln Suppleant, Svensson, Eva-Lotta Maria som är född 1969 och har titeln Suppleant.

HSB Bostadsrättsförening Dala i Karlshamn har 716405-5670 som sitt organisationsnummer.